Welkom op de vernieuwde Explorista.nl!

OutfitNewcastle5

Vorige week blies Explorista.nl één kaarsje uit op de verjaardagstaart. Één! Kleine blogjes worden groot! In een jaar kan veel veranderen. Vandaar dat het tijd was voor een nieuwe lay out, een nieuw logo, en een nieuwe slogan! Ik vertel je hieronder meer!

OutfitNewcastle5

Last week Explorista.nl blew out one candle on her birthday cake. One! Little blogs become big blogs! A lot can change in a year. That’s why it was time for a new lay out, a new logo and a new slogan! I’ll tell you all about it after the break!

Explorista.nl – The Broke Girls Guide to Life & Travel! Vanwaar de verandering? Ik geef het toe, het is vrij subtiel, maar de vorige slogan (leuker & goedkoper reizen) paste niet helemaal meer. Wel met het beginidee, namelijk: een budgetreisblog, maar het voelde na een tijdje een klein beetje beklemmend. Ik wilde over iets meer kunnen schrijven dan puur en alleen hoe je zo goedkoop mogelijk op een locatie kon komen en verblijven. Dus trok ik het iets breder, zodat ik dat kon blijven doen, maar ook meer.

Op de vernieuwde Explorista.nl –  ‘The Broke Girls Guide to Life & Travel’, wil ik verder met mijn ultieme doel: vrouwen inspireren om alles uit hun leven te halen, in welke geldsituatie ze dan ook zitten. F*ck de media die je het gevoel geven waardeloos te zijn als je niet elke week cocktails kunt drinken, een designertas bezit of in de duurste designhotels verblijft. Jouw waarde hangt niet af van je banksaldo. En op ieder budget kun je je dromen waarmaken. Daar geloof ik heilig in. Explorista.nl gaat dus over wat je wél kunt doen met het budget dat je hebt. Hoeveel mooie dingen van de wereld je kunt zien. En over hoe je elke dag wakker wordt met een gevoel de wereld aan te kunnen. Ook als je even geen werk hebt, of een baan hebt onder je niveau. Dát is waar ik over wil schrijven, en dat komt dus naast de artikelen die ik al schreef.

Newcastle19
Ik blijf dus ook gewoon schrijven over reizen (wat zeg ik? Nog meer zelfs!). Ik ben vorige week zoals je zag begonnen met een derde artikel per week. Maandag is een wisseldag: daarop doe ik iedere week een andere rubriek. Deze week wordt die vervangen door dit artikel, maar komende week staat een geweldige nieuwe rubriek te wachten, waarvan ik zeker weet dat jullie ‘m leuk gaan vinden! Vanaf deze maand kun je dus drie keer per week terecht op Explorista.nl voor inspiratie voor bad ass leven en reizen op een budget.

Dan op een persoonlijke noot: Ik sta versteld van wat er allemaal gebeurd is in dat ene jaar sinds ik mijn blog online zette. Als ik kijk naar mijn leven een jaar geleden, en mijn leven nu, dan kan ik alleen maar heel dankbaar en heel erg gelukkig zijn. Een groot deel daarvan is te danken aan mijn blog. Niet omdat ik er bakken met geld mee verdien (zeker niet), of omdat ik nu regelmatig op persreis ga (leuk, maar niet de sleutel tot een gelukkig leven). Maar omdat het mij een eigen platform biedt. Eentje waarop ik al mijn creatieve energie kwijt kan. Waar ik terecht kan voor een bonk positieve energie van jullie (mijn lezers!). Eentje waardoor ik nieuwe vrienden heb gevonden, en met hen een connectie heb die ik niet altijd heb gehad.

foto 3-23

Ik heb al eens eerder geschreven over de moeilijke periode die ik vorig jaar meemaakte. Mijn blog heeft me daar eigenhandig doorheen geholpen. Het gaf me iets om aan te bouwen. Iets voor mezelf op te zetten. Bezig te zijn met iets wat me blij maakt. Iets waar ik tastbaar resultaat van zie (namelijk: blogposts en foto’s waar ik trots op kan zijn). Ik ben niet bang om dit met jullie te delen. Ik ben wie ik ben. Ik heb een stem gekregen, en ik heb me vorig jaar voorgenomen om die te gebruiken. Hoe mooi is dat?

Bij deze wil ik jullie dus heel erg bedanken dat jullie mijn blog lezen. Bij elk berichtje dat ik van jullie krijg moet ik glimlachen. Binnenkort zal ik jullie op een grotere manier bedanken, maar dat moet nog heel even op zich laten wachten. It’ll be good, dat beloof ik. Ik hoop dat jullie me nog een jaar blijven volgen, en wens jullie veel plezier met de nieuwe lay out :).

Heel veel liefs,
Milou

Announcing: Explorista.nl – The Broke Girls Guide to Life & Travel! Why the change? I’ll admit it’s subtle, but the last slogan (fun & frugal travel) didn’t quite fit anymore. It fit the original idea, which was a budget travelblog, but after a while that became a bit narrow. I wanted to write about a bit more than just traveling as cheap as possible. And so I expanded my brand a bit, so I could continue to do what I love and more.

On the renewed Explorista.nl – ‘The Broke Girls Guide to Life & Travel’ I want to continue with my ultimate goal: to inspire women to make the most of their life, no matter their money situation. F*ck the media that make you feel worthless if you can’t have cocktails every week, don’t own a designer bag or stay in the most luxurious hotels. Your worth doesn’t depend on your the number in your bankaccount. You can achieve your dreams and live a fabulous life on any budget. I believe in that with all of my heart. Explorista.nl is about what you CAN do with your budget. How many beautiful spots in the world can be seen. About waking up everyday ready to take on the world. Even if you’re unemployed, or underemployed. THAT is what I want to write about, and what I will write about along with the articles I already write.

Newcastle19
So I’ll continue to write about travel (what? I’ll write more!). Last week I started a third article a week, as you can see. Monday is my rotating day, which means I’ll be rotating features. This week his article takes it’s place, but next week there will be a very exciting new feature planned, of which I’m sure you’ll LOVE it. From this month on you’ll be able to check on Explorista.nl three times a week for inspiration for bad ass life & travel on a budget.

Then on a more personal note: I’m astounded by what has happened in the past year since I’ve hit ‘publish’ on my blog. When I look at my life a year ago, and my life now, then I can only be very thankful and happy. A big part of that is thanks to my blog. Not because I make shit tons of money (I don’t), or because I get to go on press trips (they’re fun but not the key to a happy life). But because my blog has given me my own platform. One that allows me to share my creative energy. One that gives me a lot of positive energy from you, my readers! One that has allowed me to make new friends, to share a connection I haven’t always had before.

foto 3-23
I’ve mentioned before the hard time I had last year. My blog has helped me trough that. It gave me some structure, something to build. Something I could create for myself. A place to work on that made me happy. And something that gave me an actual result (blogposts and pictures I’m happy with). I’m not afraid to share that with you. This is who I am. I have a voice, and last year I chose to use it. How good is that?

So I would very much like to thank you for reading my blog. Every message from you puts a smile on my face. Soon I will be able to thank you in bigger ways, but that will have to wait a bit. It’ll be good, I promise. I hope you’ll follow me for another year, and wish you lots of fun with the new lay out! :)

Lots of love,
Milou

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2013-2019 Explorista – Nederlandse reisblog voor iedereen die vaker & leuker wil reizen | Designed with and passion by Deliciae Design | Privacy Verklaring